Zkušenost Františka Janáse se sběratelem Pavlem Krobem

05.09.2015 21:23

Svého času jsem na tento můj web vložil rubriku s názvem Prodejní nabídka. U některých artefaktů uvádím, že při prodeji upřednostňuji osobní setkání. Po níže popsané skutečnosti to měním na bezvýhradnou podmínku.

Jednou z osmi nabízených položek je (byl) soubor sedmi leptů Oldřicha Kulhánka k Poeově Případu pana Valdemara, který jsem vydal, souběžně s bibliofilií, v roce 1990.

Dne 31. 7. 2015 jsem obdržel e-mail od pana Pavla Kroba z Kralup nad Vltavou. Měl zájem o předmětný soubor i další Kulhánkovy grafiky. (Řadu let se již neřadím mezi aktivní sběratele těchto artefaktů. Při občasných prodejích z mé sbírky preferuji aukční síně a galerie). Po prohlédnutí celé sbírky jsem našel již jen tři drobnější Kulhánkovy litografie z roku 1977. Pan Krob měl o ně zájem a souhlasil s celkovou cenou 16.500 Kč, tj. 12 tisíc za soubor a 3x1500 Kč za grafiky.

(Pro porovnání: v internetové prodejní galerii ArtBohemia je kompletní soubor nabízen za 21 780 Kč. Zájemci mohou zakoupit též jednotlivé grafiky v cenových relacích kolem 5 tisíc za list. Vycházím-li z reprodukcí, pak je zřejmé, že všechny jsou vyňaty z bibliofilií, do kterých jsem je nechal vytisknout na dílovém papíru a vkládal jako přílohy. Lepty pro třicet souborů jsou vytištěny na starém ručním papíru Ullersdorf a všechny jsou, na rozdíl od bibliofilie, výtvarníkem navíc i číslovány 1/30 – 30/30).

Osobní setkání s panem Krobem se jevilo jako nereálné. (Byť v tomtéž čase jsem jednal se zájemcem zejména o grafické listy Karola Ondreičky, panem Vladimírem Jagrikem ze slovenského Papradna. Ten mne navštívil v sobotu 1. srpna aby si odvezl 38. svazek mé Edice 33 a několik dalších vybraných grafik). Proto jsme se dohodli na tom, že Kulhánkovy grafiky mu pošlu poštou. Původně jsem požadoval, aby mi nejprve uhradil smluvenou částku na můj bankovní účet s tím, že po jejím připsání mu neprodleně odešlu grafiky v cenném psaní. V průběhu naší e-korespondence, i proto že během léta jsem byl většinou mimo Brno, jsem svůj požadavek změnil, a rozhodl jsem se poslat mu grafiky věříc, že mi je zaplatí po převzetí.

Dne 25. 8. 2015 podávám na poště R-zásilku a panu Krobovi píši:

Od: František Janás
Komu: Pavel Krob
Datum: 25. 8. 2015 9:29:38
Předmět: Fwd: Re: Edice 33
 
Vážený pane Krobe,
mimo Brno jsem častěji a více dní, než jsem předpokládal. Vrátil jsem se teprve včera a zítra zase na nějaký den odjíždím. Balíček s Kulhánky mám pro Vás zabalen už od předminulého týdne a dnes Vám jej pošlu. Jistě budete spokojen a věřím, že mírně snížená částka (16 tisíc) dorazí od Vás na mé konto v mBank co nejdříve.
 
S přáním dobré pohody a sběratelských úspěchů zůstává
František Janás

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Po návratu do Brna jsem četl tento e-mail:

> Od: Pavel Krob
> Komu: "František Janás"
> Datum: 27.08.2015 21:53
> Předmět: Re: Fwd: Re: Edice 33
>
Dobrý den,

dnes jsem dostal do schránky upozornění na došlou zásilku a celý natěšený ji šel vyzvednout na poštu. Po vystání fronty jsem se konečně dostal k okénku a pak ji už držel v ruce. Zdála se mi podezřelá, ale nevěnoval jsem tomu moc pozornosti. Byla totiž celá pomačkaná. Paní za přepážkou mi sdělila, že se to stává. Doma jsem zásilku rozbalil a zjistil, že tam jsou jen papíry. Zásilka byla vykradená! Hned jsem běžel zpět. Tam mi řekli, že je jim to líto, ale nemohou s tím nic dělat, protože zásilka byla poslána jen jako doporučená bez pojištění. V případě ztráty je prý náhrada cca 580 Kč plus cena poštovného. Co s tím?

S pozdravem

Pavel Krob

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odpovídám:

Od: František Janás
Komu: Pavel Krob
Datum: 29. 8. 2015 23:01:28
Předmět: Re: Fwd: Re: Edice 33
 
Milý pane Krobe,
Vaše story, pokud jde o fór, by snad mohla čtenáři nezasvěcenému do detailů, ujít. Má-li to být popis reality, pak je „děravý jak cedník“.Má stručná odpověď na Vámi položený dotaz v závěru Vašeho e-mailu „Co s tím“, zní:
 
Nezaznamenám-li do 1. září 2015 připsání částky 16. 500 Kč na mé konto u mBank (za dané situace nemám důvod poskytovat Vám slevu 500 Kč z původně dojednané částky), podniknu adekvátní kroky. Ne však vůči České poště.
 
Zdraví Vás
František Janás 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přichází mi e-mail:

> Od: Pavel Krob
> Komu: "František Janás"
> Datum: 31.08.2015 21:08
> Předmět: Re: Fwd: Re: Edice 33
>
Dobrý den,

informoval jsem se na poště a reklamaci můžete udělat pouze Vy jako odesílatel a držitel podacího lístku. Zítra Vám poštou posílám vše co jsem minulý týden vyzvedl-obaly a papíry, zásilku číslo RR737205491CZ podanou 25.8.2015.

S pozdravem

Pavel Krob

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Má e-reakce 04. 09.2015 09,30 po návratu z cest:

Pane Krobe,
jasně jsem napsal jedinou možnou variantu vyřešení kauzy. Byla-li Vám na poště předávána poškozená "vykradená" zásilka, neměl jste ji přebírat, ale vrátit odesílateli. O nyní vracené obaly a papíry nemám zájem a nebudu ani ztrácet čas cestou na poštu pro jejich vyzvednutí. Mým dalším postupem, který mi usnadnila Vaše pohádka detailně vylíčená v e-mailu ze dne 27. 8., nejspíše nebudete nadšen.
 
František Janás     

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Proč je páně Krobův popis převzetí a zjištění obsahu zásilky - z mého pohledu - smyšlený a nevěrohodný?

1) Soubor Kulhánkových grafik má formát 26,3x18,5 cm. Důkladně jsem jej vyztužil kartony s mírně přesahující velikostí a nakonec vložil do deníku E15, formátu 29,5x22,3 cm. Vše jsem zalepil a oblepil tak, že nemohlo dojít k poškození souboru či grafik. Obálka, do které jsem celek vložil, měla mírně větší rozměr. Oba zalepovací otvory obálky jsem přelepil hnědou papírovou lepicí páskou a podepsal se na pásky tak, že vydávající poště i adresátu by muselo být na prvý pohled patrno, byla-li obálka před doručením otevřena nepovolanou osobou. Tento důležitý moment pan Krob zcela pomíjí a nezmiňuje se o něm. Při poštovní přepravě a posunutí obsahu mohlo dojít maximálně k ohnutí některého z rohů nebo okrajů obálky. V žádném případě nemohla být „celá pomačkaná“, jak on uvádí ve svém v e-mailu.

Z vlastní, naštěstí zřídkavé, zkušenosti, vím, že doručuje-li mi pošta poškozenou zásilku, vždy je označena „Došlo poškozeno“ a razítkem dodávací pošty. O něčem podobném se pan Krob též nezmiňuje. Proto jsem požádal Českou poštu o zjištění toho, došlo-li v souvislosti s předmětnou zásilkou k nějaké komunikaci mezi adresátem a dodávací poštou, zda byla zásilka výše uvedeným způsobem označena, případně zda byl o předávání údajně poškozené zásilky sepsán zápis. Po odpovědi ČP ji zveřejním. Panu Krobovi byl obsah zásilky i její hodnota dobře známy a měl proto zajistit alespoň nějakou dokumentaci. Z popsaných fakt je evidentní, že rozhodně neměl důvod odnášet zásilku z pošty domů, ale vrátit ji odesílateli. Tím by byl mimo jakékoliv podezření z manipulace s obsahem zásilky.

Ani v nejbujnější fantazii si neumím představit člověka, natož sběratele, očekávajícího zásilku s grafikami, za něž má zaplatit 16 tisíc. Na poště ji přebírá ve stavu, kdy lze předpokládat zcela znehodnocený obsah. Sice se mu zásilka „zdá podezřelá, ale nevěnuje tomu moc pozornosti“ a odnese si ji domů. 

2) K rozhodnutí, že zásilku pošlu jen jako doporučenou a nikoliv jako cenné psaní mne vedla též jednoduchá úvaha: Je-li zájemce o grafiky seriózní, úhradu provede. Je-li jiného charakteru, pak u cenného psaní bude zřejmě zpochybňovat kompletnost obsahu.

Obvykle si zjišťuji některé informace o mých případných partnerech. V tomto případě, žel, opožděně. Z dodatečných zjištění ve veřejných zdrojích jsem se dověděl například to, že pan Krob mi sdělil kontaktní adresu na dům s 36 bytovými jednotkami. Všechny jsou v osobním vlastnictví, přičemž on sám není vlastníkem/spoluvlastníkem žádné z nich. Na udané adrese má, jako fyzicky podnikající osoba od roku 1992 v rámci několika živnostenských oprávnění, na několika místech a po různě dlouhou dobu, zapsáno sídlo od února 2015.

3) Kdo by měl důvod vykrádat při poštovní přepravě R-zásilku odeslanou Františkem Janásem z brněnské Herčíkovy ulice v Brně 12 Pavlu Krobovi do jedné ulice v Kralupech nad Vltavou? O mé, občasně odesílané R-dopisy vesměs z pošty Brno 2, nikdo z poštovní přepravy zájem nemůže mít. Z 99% jde o korespondenci, kterou vedu s partnery za SVJ Herčíkova 4, jehož výboru léta předsedám. Případně o korespondenci s úřady státní správy, různými institucemi a organizacemi.

Mezi léty 1977 – cca 1996, v dobách mých vydavatelských aktivit, jsem podobně důkladně zabalených R-zásilek vyexpedoval mezi sběratele mnoho stovek - jistě víc než tisícovku. Ani jediná nepřišla adresátu s poškozeným obsahem, žádná se neztratila, ani jediná nebyla „vykradena“.    

Máte-li podobnou negativní zkušenost jako já – sdělte mi ji, prosím. Neomezuji se nyní na pouhé publikování kauzy, ale podnikám další kroky. Byť v tomto případě jde o artefakty v hodnotě několika málo procent oproti kauze z roku 2006, kdy se vůči mně, a jak jsem následně zjistil i řadě dalších majitelů výtvarných děl, zachoval neseriózně jeden pražský galerista. V mém případě, i v několika dalších, mnou zveřejněných, posléze vypořádal pohledávky beze zbytku.   

Z důvodu ochrany osobních údajů pana Pavla Kroba neuvádím jeho plnou adresu a v jeho e-adrese znečitelňuji příslušnou část. Vážným zájemcům o tuto kauzu přepošlu na vyžádání kompletní e-korespondenci mezi ním a mnou.

Skeny předmětných grafických listů připojuji.

    

František Janás, 5. září 2015

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dodatek č. 1, dne 9. září 2015

Pavlu Krobovi jsem sice 4. 9. napsal, že pro jím vracenou obálku a papíry z mé zásilky na poštu nepůjdu. Tím však bych byl sám proti sobě a nedověděl se, jak dalece „poškozenou“ ji na poště přebíral.

Dnes jsem R-zásilku od něj vyzvedl na poště. Co jsem zjistil?

1) Panu Krobovi nebyla zásilka doručena, ale vyzvedl si ji na poště. V Brně je praxe České pošty taková, že R-zásilku nedoručenou při běžné roznášce pošta opatří razítkem, na němž je uvedeno datum uložení a konečný termín odběrní lhůty. (Viz detailní snímek rubu obálky zásilky (odeslané z pošty Praha 02) od Pavla Kroba: uloženo 2. 09. 2015, vyzvednout do 17. 9.

V Kralupech zřejmě používají jen razítko se jménem doručovatelky a dvěma připsanými daty – viz snímek detailu rubu obálky. Podle tohoto záznamu byla zásilka uložena na poště 26. 8. Pan Krob si ji vyzvedl, jak uvádí, 27. 8.,  v den, kdy mu bylo doručeno oznámení o jejím uložení. Na obálce není žádný záznam pošty o tom, že na poštu v Kralupech došla poškozena. Podle verze pana Kroba byl obsah zásilky vykraden během poštovní přepravy. Existují pouze dvě možnosti:

a – Doručovatelka převezme silně poškozenou zásilku a má snahu ji doručit. Vezme na sebe riziko z nařčení, že obsah vykradla nebo zničila?

b – Nedoručenou zásilku vrátila na poštu k dalšímu vyzvednutí a panu Krobovi doručila lístek o jejím uložení až následující den. Mezi 26. a 27. 8.  ji vykradl někdo s přístupem k uloženým zásilkám.   

2) Po otevření zásilky od pana Kroba se mi naskytl neuvěřitelný pohled. Obálka mé zásilky, byla, v souladu s předchozím jeho sdělením, celá pomačkaná. Mnou již zmíněný deník E15 i vyztužující kartony jsou sice taky zmačkány.  Ovšem méně a jinak než obálka. Pomačkat je tak důkladně jako obálku, by se nikomu nezdařilo. Krom toho byl v tomto ochranném obalu ještě soubor grafik. Obálka mé zásilky byla řádně otevřena vcelku obvyklým způsobem – odstřižením jedné z jejích kratších stran. Což nepochybně provedl pan Krob až doma, jak sám uvádí.

Kromě pomačkání je obálka roztržena v délce téměř dvou třetin. O této skutečnosti se pan Krob v e-mailu z 27. 8. nezmínil. E15 ani vyztužující kartony nenesou sebemenší náznak natržení.  Je evidentní, že obálka byla roztržena až po řádném otevření. I pokud by se „vykradači“ podařilo nějak z roztržené obálky – a bez odstřižení jejího okraje -  vyjmout její obsah, jistě by se mu nepodařilo vrátit papíry zpátky. 

3) Vyvstává též otázka: Proč by se „vykradač“ obsahu zásilky během poštovní přepravy obtěžoval jejím výrazným znehodnocením a nesnažil se zamaskovat svůj krok? Vyvinul-li při „vykrádání“ takové úsilí že zmačkal i grafické listy, k čemuž by muselo dojít při vytahování obsahu z roztržené obálky, pak je mohl klidně hodit do koše. Potěšení by z nich jistě nikdo neměl.

 

Na doporučení jednoho z adresátů mé Zkušenosti jsem do vyhledávače Google zadal „Pavel Krob, Kralupy nad Vltavou – sekce Obrázky. A vidím, že jmenovaný se zajímá nejen o grafiku, jako v mém případě, ale i zlaté mince (několik jich aktuálně nabízí k prodeji) a neplatné bankovky, které v inzerci na S-bazar, kam mne vyhledávač nasměroval, nedávno již prodal.

Dva z odkazů:

 https://www.sbazar.cz/pavel.krob/detail/11303125-prodam-zlate-mince-frantisek-josef-i-stav   

https://www.sbazar.cz/pavel.krob/detail/11309644-prodam-bankovku-500-ks-1939-pretisk-slovensky

Ke skenům grafik připojuji několik snímků s poškozenou obálkou mé zásilky i detailu z rubu zásilky pana Kroba. V adrese PK znečitelňuji název kralupské ulice.

FJ

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dodatek č. 2, 14. září 2015

Po ránu čtu v poště tento e-mail:

> Od: Pavel Krob
> Komu: "František Janás"
> Datum: 13.09.2015 21:15
> Předmět: Re: Fwd: Re: Edice 33
>
Dobrý den,
Přišla za mnou doručovatelka a přinesla soubor grafik a 3 samostatné grafiky. Zásilka byla vykradená na poště v Kralupech n/Vlt těsně před doručením.

Známými jsem byl upozorněn na lživé, zkreslující informace a dezinformace na Vašich webovkách.
Pokud do 20.9. se mi neomluvíte, na Vašich webovkách nezvěřejníte tuto informaci a info že vše se nezakládá na pravdě, předám celou záležitost svému právnímu zástupci.
Z výše uvedeného důvodu o soubor a grafiky nemám zájem a posílám je zpět. Jako cenné psaní a pojištěné na 16 000 Kč. Vše mám pro jistotu zdokumentované.

S pozdravem
Pavel Krob

 

V 9,57 hod. mu odesílám tuto odpověď:

Milý pane Krobe,

díky za Váš e-mail, který rád připojuji k dosavadnímu textu jako Dodatek č. 2. Jen se mi potvrdilo, že Vaše verze o vykradené zásilce během poštovní přepravy byla smyšlená.

Jasně jsem Vás upozornil na to, že neuhradíte-li mi do 1. září smluvenou částku, podniknu další kroky. Prvým byla má žádost české poště o prověření záležitosti. Zatím nemám odpověď.

Druhým krokem bylo zveřejnění kauzy na mém webu. Poté, kdy jsem na poště vyzvedl "vykradenou" obálku, kterou jste mi laskavě vrátil, mohl jsem publikovaný materiál doplnit o tento dokumentační materiál. Takže žádné "zkreslující informace a dezinformace". Pouze věrný a doložitelný popis. Pochopitelně doplněn mými, jistě logickými, závěry. V celém textu nenajdete jediné slůvku, kterým bych Vás osobně označil za "vykradače" či podvodníka. 

Třetím krokem bylo trestní oznámení, které jsem podal prostřednictvím brněnského Krajského státního zastupitelství. (Poznámka pro čtenáře mého článku: na tomto místě vynechávám jednu pasáž z e-mailu, který uzavírám větou): Bude záležet na příslušných orgánech, k jakému závěru dospějí při šetření kauzy.

Nyní si počkám, v jakém stavu mi od Vás přijdou grafiky Oldřicha Kulhánka. Jen se lehce podivuji tomu, že jste šel pro mou zásilku na poštu, těšíc se na grafiky, dokonce jste vystál i frontu. Nyní grafiky vracíte asi proto, že se je, podle nynější Vaší verze, snažili pošťáci na poště v Kralupech ukrást. Pak je z nějakého neznámého důvodu našli, zřejmě někde pohozené, a věděli, že byly adresovány Vám. Jak je jen možné, že jim to trvalo téměř tři týdny? Vždyť Vy jste běžel zpátky na poštu ihned po otevření zásilky ode mne.

Cenné psaní s Vámi vracenými grafickými listy otevřu za přítomnosti právnické osoby, oprávněné k vystavení příslušného dokladu popisující stav jejího obsahu. Jistě dobře víte, že při sebemenším poškození ztrácejí tyto artefakty svou hodnotu. Tu budu vyžadovat po zjištěném pachateli. Včetně dalších mých nákladů, i nemateriálních, spojených s řešením kauzy,

Proč jsem kauzu zveřejnil? Též i proto, že podobně jsem postupoval v roce 2006. Tehdy jsem jednomu pražskému galeristovi svěřil do aukce kolekci bibliofilií výrazně vyšší celkové hodnoty než je současných 16,5 tisíc. Po aukci mi za vydražené položky nepřicházely příslušné částky, na e-maily ani na doporučené dopisy galerista nereagoval. Zato se mi začala hlásit řada podobně poškozených majitelů sbírek. Pan galerista nereagoval ani po upozornění, že na něj podám trestní oznámení. (Nyní jsem celý proces zkrátil, protože případná korespondence s Vámi by mi jen ubírala drahocenný čas). Výsledkem šetření kauzy příslušnými orgány bylo, že celou hodnotu artefaktů mi vyrovnal ve velmi krátkém čase. A já  se asi po třech či čtyřech letech rozhodl obsáhlý materiál z webu (tehdy www.bibliofil.cz ,  který založil a spravoval můj známý), odstranit.     

Za daného stavu nemám důvod se Vám omlouvat ani v dohledné době odstraňovat publikovaný materiál z mého webu. Nepochybně bude mít pokračování. Na rozdíl od předchozí kauzy, kdy se mi podařilo pátráním nalézt mnoho soukromých a závažných údajů, které jsem zveřejnil, nyní jsem Vaše osobní data v publikovaném materiálu důsledně odstranil.

 

S pozdravem

František Janás

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dodatek č. 3 zde publikuji 3. října 2015

1) Státním zastupitelstvím jsem písemně vyrozuměn o tom, že mé trestní oznámení bylo zasláno Policii ČR k prověření.

2) Česká pošta reaguje dopisem, datovaným 24. 9. 2015, na mou e-žádost odeslanou dne 30. 8. 2015 ve 23,38 hod. na info@cpost.cz o prověření skutečností spojených s mou zásilkou panu Krobovi. Ve vyjádření (skeny jsem vložil do fotodokumentace) popisuje, jak je nakládáno s poštovní zásilkou, která přijde na dodávací poštu poškozená.

Z vyjádření poštovní doručovatelky i vedoucí pošty dále vyplývá, že: „Zásilka po příchodu k doručení nejevila známky viditelného poškození (obal nebyl roztrhaný). Obálka byla pouze lehce pomačkaná.“ a: „   zásilka při vydání nejevila známky poškození a obsah zásilky nebyl dostupný“.

V závěrečném odstavci dopisu uvádí vedoucí oddělení podpory doručovacích a účelových sítí SČ, s odkazem na poštovní podmínky při reklamacích, že poškozenou zásilku nebo zásilku s úbytkem obsahu může na kterékoliv poště reklamovat adresát.

Dodávací pošta v tomto případě nevyhotovila reklamační zápis, protože zásilka došla bez závažného poškození. S lehce pomačkanou obálkou (ohnutý okraj či roh obálky?) si ji pan Krob odnesl z pošty domů a mně v e-mailu z 27. 8. píše:

„Doma jsem zásilku rozbalil a zjistil, že tam jsou jen papíry. Zásilka byla vykradená! Hned jsem běžel zpět. Tam mi řekli, že je jim to líto, ale nemohou s tím nic dělat, protože zásilka byla poslána jen jako doporučená bez pojištění“.

V e-mailu dne 31. 8. píše o svém dalším údajném zjištění: ,… informoval jsem se na poště a reklamaci můžete udělat pouze Vy jako odesílatel a držitel podacího lístku“.

Svá pátrání završuje pan Krob v e-mailu z 13. 9. kuriózním sdělením: „Přišla za mnou doručovatelka a přinesla soubor grafik a 3 samostatné grafiky. Zásilka byla vykradená na poště v Kralupech n/Vlt těsně před doručením“.   

3) V e-mailu avízované cenné psaní odeslal pan Krob téměř po týdnu, 19. září. Na poště jsem je vyzvedl při nejbližší příležitosti 1. října. Nejspíše s ohledem na mé upozornění jakým způsobem ověřím jeho obsah, je zásilka na prvý pohled vypravena s velkou pečlivostí. Obsah je vyztužen zřejmě nějakým papírovým rýhovaným obalem používaným na krabicové balení od výrobců potravin nebo zboží. Viz snímky ve fotodokumentaci.

 

FJ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dodatek č. 4

Na výzvu policie jsem se dostavil dne 12. 10. 2015 k sepsání úředního záznamu k podanému trestnímu oznámení. Při té příležitosti jsem podepsal závazek mlčenlivosti vyžadovaný trestním řádem a proto se nemohu k dalšímu průběhu kauzy vyjadřovat.