14_Chvála kol a 15_Dávný obraz

14_Chvála kol a 15_Dávný obraz