Nabídka bibliofilských tisků a souborů grafických listů

Aktuální nabídka

03.05.2016 10:39
Do rubriky jsem vložil několik položek, které jsem vybral k prodeji. U konkrétního edičního počinu publikuji nejprve obrazovou část, poté násleuje podrobný popis nabízeného artefaktu.

Popis nabízeného edičního svazku č. 41

E. A. Poe - Jan Vičar: Případ pana Valdemara

09.07.2013 18:20
Základní verze  je  vyzdobena sedmi dřevoryty formátu 145x95 mm, které vytvořil a vytiskl Jan Vičar. Všechny grafické listy jsou výtvarníkem signovány, frontispis jím očíslován 1/35 – 35/35. Shodně číslována - a Janem Vičarem podepsána - je též tiráž mé edice. V celém nákladu...

Franz Kafka - Josef Istler: Aus den Tagebüchern - Z deníků

Popis nabízeného edičního svazku č. 37

Franz Kafka - Josef Istler: Aus den Tagebüchern - Z deníků

09.07.2013 16:36
Výzdobu tvoří šest, případně až dvacet, signovaných leptů formátu 123x85 mm, které vytvořil Josef Istler. Textovou část vytištěnou knihtiskem tvoří německý a český text pěti variací na téma „Jak mě zkazila výchova“. Do češtiny přeložil Lubor Machytka. Formát základní varianty bibliofilie,...

Popis nabízeného edičního svazku 38

Franz Kafka - Karol Ondreička: Aus den Tagebüchern - Z deníků

09.07.2013 17:01
Výtvarný doprovod tvoří šest signovaných, datovaných 95, leptů, frontispis je v každém svazku výtvarníkem číslován 1/50 – 50/50) formátu 123x85 mm, které vytvořil Karol Ondreička. Textovou část vytištěnou knihtiskem tvoří německý a český text pěti variací na téma „Jak mě zkazila výchova“,...

Popis nabízeného edičního svazku č. 36

Vladimír Holan - Josef Istler: Rhymes to Be Traded for Bread

09.07.2013 17:03
Bibliofilie  je  vyzdobena šesti lepty formátu 185x145 mm, které vytvořil Josef Istler. Všechny grafické listy jsou jím signovány, frontispis je datován 93. V prvých deseti exemplářích výtvarník očísloval všechny grafiky 1/70 – 10/70, v exemplářích 1/70 – 30/70, signoval a...

Popis knižního objektu

Jak objekt vznikal a co obsahuje

09.07.2013 17:17
Speciální úpravu Holan - Istler: Rhymes to Be ...... má exemplář-objekt č. 10, vytvořený Janem Perůtkou v roce 2010. V polovině 90. let minulého století pro mne vytvořil pan profesor Jindřich Svoboda skvostnou knižní vazbu 36. svazku Edice 33, při níž akceptoval má opakovaná přání: aby do...

Edgar Allan Poe - Oldřich Kulhánek

Edice 33, svazek č. 34

Popis nabízeného souboru

09.07.2013 17:26
Šest leptů, velikosti 150x85 mm, vytvořil Oldřich Kulhánek pro 34. svazek mé edice: E. A. P.: Případ pana Valdemara. Kromě 69 bibliofilií bylo vytištěno 30 souborů na staré ruční papíry Ullersdorf. Nyní mi v archivu sbírky zbývají poslední výtisky s čísly 1 – 3. Do nabídky zařazuji ex. č....

Popis nabízené bibliofilie

Kálidása - Jaroslav Šerých: Šest ročních dob a Oblak poslem lásky

09.07.2013 17:42
Výtvarný doprovod tvoří sedm suchých jehel kombinovaných leptem a mědirytem, které vytvořil Jaroslav Šerých. Všechny grafické listy, velikosti 170x120 mm, jsou výtvarníkem signovány, frontispis je datován 06. Rozsah 92 stran, formát 30x21,5 cm, volné archy v přebalu. Ze sanskrtu přeložil,...