Bibliofilské tisky a soubory grafických listů

Úvodem

03.05.2016 10:39
Do rubriky jsem vložil několik artefaktů, které mohu uvolnit ze svých sbírek. Po obrazové části násleuje podrobný popis. Od případného zájemce vyžaduji výhradně osobní jednání v Brně.      Aktualizováno březen - duben 2023 

Snímky z přípravy vazby - archiv Jana Perůtky

Jan Perůtka: Autorský popis knižní vazby

Rhymes to Be Traded for Bread

31.03.2023 22:41
Vladimír Holan - Rhymes to be Traded for Bread (výtisk číslo 10/70) Výtvarný doprovod: Josef Istler - 1x barevná originální signovaná kresba, 6x barevný sig. lept v textu, přílohy: 6x sig. lept 1. stav a 6x barevný sig. lept.  Vydal: František Janás, Edice 33, Brno 1993 Celokožená...

František Janás: Holan - Istler, Rhymes to Be Traded for Bread

Rhymes to Be Traded for Bread

22.03.2023 20:33
  Textovou část tvoří serigrafické reprodukce veršů Vladimíra Holana a tiráže napsané Josefem Istlerem. Z ruční sazby je vytištěn převod do angličtiny od Irmy Charvátové. Výtvarnou výzdobou jsou lepty Josefa Istlera formátu 185x145 mm. Vytištěno na kvalitní ruční papíry vyrobené...

František Gross - Jiří Kolář

František Gross - Jiří Kolář: Grafika

František Gross - Jiří Kolář: Grafika

22.03.2023 22:38
Soubor č. 2/60 obsahuje: Báseň Jiřího Koláře Portrét Františka Grosse z roku 1948, pět linorytů, jednu suchou jehlu a dva lepty Františka Grosse z období 30 - 40. let minulého století. Formát 35x3cm. Cena 12 000 Kč.  

Josef Istler - Vladimír Holan: VI.

Josef Istler: VI.

Josef Istler - Vladimír Holan: VI.

22.03.2023 23:02
Soubor č. 3/30 obsahuje šest leptů + repro rkp. básně Vladimíra Holana. Formát grafik  185x145 mm, rozměr souboru 35x25 cm. Cena 12 000 Kč

Popis bibliofilie

E. A. Poe - Jan Vičar: Případ pana Valdemara

09.07.2013 18:20
Základní verze  je  vyzdobena sedmi dřevoryty formátu 145x95 mm, které vytvořil a vytiskl Jan Vičar. Všechny grafické listy jsou výtvarníkem signovány, frontispis jím očíslován 1/35 – 35/35. Volné archy v původních obálkách + tirážích vydání Václava Poura (Praha 1948, edice Příběhy, sv....

Popis bibliofilie a souboru grafických listů

Franz Kafka - Josef Istler: Aus den Tagebüchern - Z deníků

09.07.2013 16:36
Pět Kafkových variací na téma "Jak mě zkazila výchova" je publikováno jak v němčině, tak v českém překladu od Lubora Machytky. Výzdobu tvoří šest až dvacet signovaných leptů 123x85 mm Josefa Istlera. Vytištěno na ručním papíru z Velkých Losin, formát 22x15 cm.   Základní varianta "C"...

Popis bibliofilie a souboru grafických listů

Franz Kafka - Karol Ondreička: Aus den Tagebüchern - Z deníků

09.07.2013 17:01
Textovou část vytištěnou knihtiskem tvoří německý a český text pěti variací na téma „Jak mě zkazila výchova“, které přeložil do češtiny Lubor Machytka. (Viz též ediční svazek 37). Výtvarný doprovod tvoří šest signovaných leptů formátu 123x85 mm, datovaných 95, které vytvořil Karol...

Popis edičního svazku č. 36

Vladimír Holan - Josef Istler: Rhymes to Be Traded for Bread

09.07.2013 17:03
Textovou část tvoří patnáct stran básníkova rukopisu z roku 1953 + rukopisná tiráž od výtvarníka. Rukopisné předlohy jsou reprodukovány sítotiskem. Převod do angličtiny provedla Irma Charvátová. Základní varianta bibliofilie je vyzdobena šesti lepty formátu 185x145 vytvořených Josefem...

Edgar Allan Poe - Oldřich Kulhánek

Soubor leptů Oldřicha Kulhánka

Popis souboru

09.07.2013 17:26
Sedm leptů rozměru 150x85 mm vytvořil Oldřich Kulhánek pro 34. svazek mé edice: E. A. P.: Případ pana Valdemara. Kromě 69 bibliofilií bylo vytištěno 30 souborů na staré ruční papíry Ullersdorf.   Formát souboru je 26,5x18,5 cm. Obálky jsou výtvarníkem podepsány, následuje přílohová tiráž...

Popis bibliofilie

Kálidása - Jaroslav Šerých: Šest ročních dob a Oblak poslem lásky

09.07.2013 17:42
  Ze sanskrtu přeložil, vysvětlivkami a reáliemi opatřil Oldřich Friš. Doslov napsal Dušan Zbavitel. Výtvarný doprovod tvoří sedm suchých jehel kombinovaných leptem a mědirytem, které vytvořil Jaroslav Šerých. Grafické listy, formátu 170x120 mm, jsou výtvarníkem signovány, frontispis...