Pozval jsem JŠ na besedu do KPVU - zde je s ním výbor sekce grafiky

Pozval jsem JŠ na besedu do KPVU - zde je s ním výbor sekce grafiky