Gottwaldov, 2. duben 1966.

Gottwaldov, 2. duben 1966.