Zálužice u Žatce, srpen 1960

Zálužice u Žatce, srpen 1960