Kamarád, který mi byl v mnohém nápomocen

Kamarád, který mi byl v mnohém nápomocen