se sběrateli ze Západu jsem obchodoval v soukromí hotelu.

se sběrateli ze Západu jsem obchodoval v soukromí hotelu.