Edgar Allan Poe - Jan Vičar: Případ pana Valdemara, Edice 33, svazek 41

01.11.2012 19:12

Popis nabízené bibliofilie

Základní verze  je  vyzdobena sedmi dřevoryty formátu 145x95 mm, které vytvořil a vytiskl Jan Vičar. Všechny grafické listy jsou výtvarníkem signovány, frontispic jím očíslován 1/35 – 35/35. Shodně číslována - a Janem Vičarem podepsána - je též tiráž mé edice. V celém nákladu ponechávám původní obálky i tiráže vydání Václava Poura (Praha 1948, edice Příběhy, sv. XII). Formát knihy je 21,5x13,5 cm, 108 stran + do textové části vložné přílohy šesti grafik k jednotlivým povídkám. Náklad 35 výtisků. Cena nevázaného výtisku ve volných arších je 2 800 Kč.

Z uvedeného nákladu má prvých deset exemplářů výtvarníkem navíc očíslovány všechny dřevoryty zařazené do textové části. V příloze je vevázán sled sedmi signovaných grafických listů. Každý z nich je kromě základního provedení vytištěn též s barevným podtiskem. V mé tiráži nepřesně uvádím, že v příloze je osm grafik. S výtvarníkem jsem se totiž v průběhu realizace dohodl na jisté změně: že frontispic, který je shodný v celém nákladu, již do soutisku pro přílohy nevytiskne, ale že vytvoří další grafiku s Poeovským motivem. Výsledkem je  pohled na imaginární domek E. A. Poea. Tento dřevoryt  není zařazen do základní varianty, ale pouze do příloh přednostního vydání, které v součtu obsahuje 21 grafických listů. Exempláře č. 1/35 a 2/35 mají ra rubových stranách listů s názvy jednotlivých povídek navíc vytištěny fragmenty grafik k těmto povídkám. Můj neprodejný výtisk - č. 1/35 - je Janem Vičarem obohacen o originální kresbu tužkou. Na tyto bibliofilie vytvořil celokožené umělecké knižní vazby Jan Perůtka. Cena výtisku je 14 200 Kč. 

 

Biblioflie samotná byla dokončena v září 2011. Se zveřejněním informace o vydání jsem čekal až do chvíle, kdy Jan Perůtka dokončí své dílo. Po několika přislíbených termínech dodržel ten poslední - říjen  2012. Bezprostředně jsem o této skutečnosti informoval ty sběratele, kteří si přáli zařadit do svých sbírek přednostní exemplář. Všichni potvrdili svůj zájem a z toho důvodu jsou při zveřejnění nabídky volné již jen exempláře č. 5 a 7. V obrazové části proto publikuji snímky pouze těchto dvou vazeb. Celou kolekci Perůtkových knižních vazeb Pánů Valdemarů zařadím informativně na web až po vyvázání výtisků pro mne - s čísly 1 a 2. Případný zájemce může pak získat vylepšenou "dvojku".

 

V případě Vašeho zájmu uvítám osobní jednání. U přednostních exemplářů je podmínkou.

O mé ediční činnosti, včetně historie „Valdemarů“,  píši podrobněji na mém druhém webu www.edice33.eu .

 

František Janás