E. A. Poe - Jan Vičar: Případ pana Valdemara

09.07.2013 18:20

Základní verze  je  vyzdobena sedmi dřevoryty formátu 145x95 mm, které vytvořil a vytiskl Jan Vičar. Všechny grafické listy jsou výtvarníkem signovány, frontispis jím očíslován 1/35 – 35/35. Shodně číslována - a Janem Vičarem podepsána - je též tiráž mé edice. V celém nákladu ponechávám původní obálky i tiráže vydání Václava Poura (Praha 1948, edice Příběhy, sv. XII). Formát knihy je 21,5x13,5 cm, 108 stran + do textové části vložné přílohy šesti grafik k jednotlivým povídkám. Náklad 35 výtisků. Cena nevázaného výtisku ve volných arších je 2 900 Kč.

 

Z uvedeného nákladu má prvých deset exemplářů výtvarníkem navíc očíslovány všechny dřevoryty zařazené do textové části. V příloze je vevázán sled sedmi signovaných grafických listů. Každý z nich je kromě základního provedení vytištěn též s barevným podtiskem. V mé tiráži nepřesně uvádím, že v příloze je osm grafik. S výtvarníkem jsem se totiž v průběhu realizace dohodl na jisté změně: frontispis, který je shodný v celém nákladu, již do soutisku pro přílohy nevytiskne, ale že vytvoří další grafiku s Poeovským motivem. Výsledkem je  pohled na imaginární domek E. A. Poea. Tento dřevoryt  není zařazen do základní varianty, ale pouze do příloh přednostního vydání, které v součtu obsahuje 21 grafických listů. Exempláře č. 1/35 a 2/35 (o jehož prodeji lze uvažovat) mají na rubových stranách listů s názvy jednotlivých povídek navíc vytištěny fragmenty grafik k příslušným povídkám. Můj neprodejný výtisk s číslem 1/35 je Janem Vičarem obohacen o originální kresbu tužkou. Je velmi zdařilá, proto ji zveřejňuji a o exempláři se zmiňuji. Zatím, VII/2013, stále čekám na dokončení vazeb jedničky i dvojky. Na tyto bibliofilie vytvořil celokožené umělecké knižní vazby Jan Perůtka.  

 

O mé ediční činnosti, včetně historie „Valdemarů“,  píši podrobněji na mém druhém webu www.edice33.eu .

 

PS.: 

Hurá, hurá, hurá. Dne 6. 11. 2014 mi Jan Perůtka přivezl vyvázané exempláře č. 1 a 2. Do jeho dovedných rukou jsem je, spolu s dalšími bibliofiliemi  svěřil 22. 9. 2011. Zároveň přivezl snímky všech Valdemarů, které dosud oblékl do, pro něj charakteristické, dokonalé umělecké knižní vazby. S radostí plním slib, který jsem mu dal a vkládám snímky na web. V publikované kolekci nejsou snímky výtisků č. 3 a 4. Prvý z uvedených vlastní Jan Perůtka a dosud jej nevyvázal ze dvou důvodů: stále čeká na kresbu od Jana Vičara a hlavně nemá čas na vázání knížek pro sebe. Exemplář č. 4 zakoupil ihned po vydání jeden vážený sběratel, který si u Jana Perůtky dojednává vytvoření individuální vazby dle své supernáročné představy. 

V tiráži bibliofilie jsem uvedl, že JP vyvázal prvých deset exemplářů s přiloženým sledem grafických listů. Stejného provedení je též ex. č. 11. Kromě těchto výtisků svázal JP také č. 12 a 14. Všechny tři výtisky jsem nechal vyvázat pro mého přítele, monogramem shodného s knihařovým, podílejícího se finančně na realizaci projektu. JP vyvázal též ex. 22, který jsem vyhradil pro jednu význačnou osobnost.

 

Jan Perůtka nafotil všechny vyvázané knížky. Snímky jsem připojil do obrazové části. Mají menší velikost než fotografie a skeny, které pořizuji já. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dnes je 3. květen 2016. Rozhodl jsem se mírně upravit některé z publikovaných obsahových bloků a článků na tomto webu. Revizi podrobuji i Poe - Vičar. V obrazové části ponechávám již jen ukázkové snímky knižních vazeb exemplářů 1, 2, a 7. Jedničku zatím k prodeji nenabízím. U č. 2 je cena odvislá od nabídky případného zájemce.  

 

Rád dodávám, že Jan Vičar již před časem splnil slib a pro exemplář Jana Perůtky vytvořil speciální výtvarný doprovod z nějž je JP nadšen.