E. A. Poe - Jan Vičar: Případ pana Valdemara

09.07.2013 18:20

Základní verze  je  vyzdobena sedmi dřevoryty formátu 145x95 mm, které vytvořil a vytiskl Jan Vičar. Všechny grafické listy jsou výtvarníkem signovány, frontispis jím očíslován 1/35 – 35/35. Volné archy v původních obálkách + tirážích vydání Václava Poura (Praha 1948, edice Příběhy, sv. XII). Formát knihy je 21,5x13,5 cm. Rozsah 108 stran + šest grafických listů zakomponovaných do textové části  + tiráž Edice 33 signovaná výtvarníkem a vydavatelem. Náklad 35 výtisků. Cena výtisku ve volných arších je 5 000 Kč. Aktuálně jsou k dispozici výtisky č. 28/35, 29/35 a 34/35.

 

Z uvedeného nákladu má prvých deset exemplářů výtvarníkem navíc očíslovány všechny dřevoryty zařazené do textové části. V příloze je vevázán sled sedmi signovaných grafických listů. Každý z nich je kromě základního provedení vytištěn též s barevným podtiskem. V tiráži Edice 33 nepřesně uvádím, že v příloze je osm grafik. S výtvarníkem jsem se v průběhu realizace dohodl na změně: frontispis, shodný v celém nákladu, již do soutisku pro přílohy nevytiskne, ale vytvoří další grafiku s Poeovským motivem. Výsledkem je  pohled na imaginární domek E. A. Poea. Tento dřevoryt  není zařazen do základní varianty, ale pouze do příloh přednostního vydání, které v součtu obsahuje 21 grafických listů. Exempláře č. 1/35 a 2/35 (o jehož prodeji lze uvažovat) mají na rubových stranách listů s názvy jednotlivých povídek navíc vytištěny fragmenty grafik k příslušným povídkám. Můj neprodejný výtisk s číslem 1/35 je Janem Vičarem obohacen o originální kresbu tužkou. Je zdařilá, proto ji zveřejňuji a o exempláři se zmiňuji.