Jak objekt vznikal a co obsahuje

09.07.2013 17:17

Speciální úpravu Holan - Istler: Rhymes to Be ...... má exemplář-objekt č. 10, vytvořený Janem Perůtkou v roce 2010.

V polovině 90. let minulého století pro mne vytvořil pan profesor Jindřich Svoboda skvostnou knižní vazbu 36. svazku Edice 33, při níž akceptoval má opakovaná přání: aby do vazby bibliofilie adjustoval tiskovou desku ke grafickým listům, jimiž je ten či onen svazek vypraven.  V průběhu řady let od vytvoření mělo o unikátní artefakt zájem několik tuzemských i zahraničních sběratelů disponujících dostatečnými finančními prostředky. Vždy jsem jejich nabídky odmítal, což platí stále. Zájem mne přiměl k rozhodnutí nápadu: zadat vytvoření aternativy Svobodovy vazby jeho vynikajícímu učedníku – Janu Perůtkovi.  

 

Jak objekt vznikal a co obsahuje?

Informace o základních údajích popisujících ediční svazek 36 najdete ve výše zveřejněné nabídce několika volných exemplářů.

K vytvoření leptů jsem Josefu Istlerovi dal šest kvalitních měděných desek. Při dokončování projektu jsem mu pověděl, že tiskové desky mám v úmysu nechat adjustovat do tří exemplářů - pro něj, knihvazače a pro mne. On ale pravil, že takovou variantu autorské bibliofilie pro vlastní účely nepotřebuje. Že je plně spokojen s výší autorského honoráře, jednoho exempláře vyvázaného panem profesorem Svobodou, kolekcí nevázaných autorských bibliofilií a souborů grafik. Pan profesor proto adjustoval 2x dvě tiskové desky do výtisků č. 1 a 7. Jeho sedmička po mnohá léta zdobí jednu význačnou sbírku v Basileji. Zbylé dvě desky mi zůstaly ve sbírce. (Stejně jako mnoho dalších tiskových desek, z nichž byly tištěny grafiky do svazků mé edice).

Ve sbírce jsem měl rovněž jedny obtahy zkušebních tisků, s autorovým označením „I. stav“. Přítel Istler mi při podobných nápadech a žádostech vždy vycházel vstříc. Tyhle grafiky však vytiskl na losín formátu A3 a mně bylo líto archy zmenšit otrháním na formát knížky. Do přednostních exemplářů, včetně č. 1 - 3, jsem proto nechal vevázat do příloh jen soutisky grafik pro ten účel vytištěné v hnědém tónu a v definitivní barevnosti. Při úvaze novém o projektu jsem se rozhodl, že losíny s I. stavy upraví Jan Perůtka na formát knihy a veváže je do vznikajícího objektu.

Ve sbírce mi zůstal  i jeden akvarel určený pro toto vydání. V exemplářích č. 1 (svázal Jindřich Svoboda) a 4 (svázal Jan  Perůtka) mám akvarely  vevázány.  Dnes už nevím, zda výtvarník vytvořil čtyři akvarely, nebo zda jsem do exempláře pro něj či Svobodu nenechal akvarel vevázat. Rozhodl jsem se nyní pro vynětí dvoulistu s akvarelem ze sbírky a jeho zařazení do nově tvořené neobvyklé bibliofilie.

V příloze logicky nemohly chybět grafiky vytištěné v původní barevnosti. Za tím účelem jsem dal knihaři k rozložení, prakticky ke zničení, výtisk č. 18. Přítel Perůtka mé řešení uvítal, protože díky němu mohl v jedné z bibliofilií, které ode mne v době vydání koupil a které za uplynulá léta nestačil vyvázat, zaměnit tiráž výtvarníkem nepodepsanou za jím číslovanou a signovanou.

Stručné shrnutí: Do celokožené vazby s ochranným pouzdrem adjustoval Jan Perůtka dvě měděné tiskové desky. Před titulem je vevázán signovaný, datovaný 93, Istlerův akvarel, v textové části je šest signovaných, datovaných 93 a číslovaných 10/70 leptů, v příloze je vevázáno šest zkušebních tisků leptů vytištěných v hnědém tónu, signovaných, datovaných 92 a označených I. stav + šest signovaných leptů v původní barevnosti, signovaných a datovaných 93. Knihař označil objekt svou slepotiskovou značkou na zadním přídeští a svůj podpis připojil ke stávajícím třem signaturám v tiráži.       

Cena 180 tisíc Kč, případně ekvivalet v EUR. 

 

Dovětek:

Po uplynutí více než jednoho roku od založení Vámi prohlíženého webu jsem se v červenci 2013 rozhodl, že jej rozšířím o komerční část nazvanou Prodejní nabídka. (Původně jsem anoncoval jen titul Poe - Vičar v oddíle nazvaném Aktuální nabídka). Pro zájemce o umělecké artefakty část webu snad zajímavější, než jsou má vzpomínání na kdeco a případné prohlížení mnoha zde publikovaných snímků na míle vzdálených výtvarnu. Nevidím důvod pro nezveřejnění informace o existenci exempláře č. 10, jehož vznik, na rozdíl od všech mých dalších edičních počinů, měl komerční podtext.