Popis nabízeného souboru

09.07.2013 17:26

Sedm leptů rozměru 150x85 mm vytvořil Oldřich Kulhánek pro 34. svazek mé edice: E. A. P.: Případ pana Valdemara. Kromě 69 bibliofilií bylo vytištěno 30 souborů na staré ruční papíry Ullersdorf.  

Formát souboru je 26,5x18,5 cm. Obálky jsou výtvarníkem podepsány, následuje přílohová tiráž a sedm leptů, všechny signované a číslované 1/30 - 30/30. V archivu mám exempláře s čísly 1, 2, 3 a 28. Případný zájemce může mít soubor č. 3/30 za 21 tisíc, nebo 28/30 za 17 tisíc. Nižší cenový požadavek proto, že v ploše jedné z grafik - mimo obraz - je drobná rezavá skvrnka z papírenského síta.  

V archivu mám též dvě bibliofilie, ex. č. 1/69 a 2/69, v uměleckých knižních vazbách vytvořených panem profesorem Jindřichem Svobodou. Není vyloučeno, že "dvojku" může získat vážný sběratel, který umí ocenit kvalitní bibliofilii s nezpochybnitelnou hodnotou.

 

=======================================

Na tomto místě musím připomenout nepříjemnou zkušenost z léta roku 2015. Mně neznámý "sběratel" měl zájem o jeden exemplář souboru a tři menší grafiky OK. Poté, kdy jsem v naší e-korespondenci odmítl formu dobírky nebo platby předem, navrhnul, abych mu zásilku poslal jako cenné psaní. Zvolil jsem jednoduší způsob a poslal ji jako R-zásilku. Vzápětí jsem od něj obdržel e-mail oznamující, že zásilka byla vykradená. Poštou mi současně poslal poničený obal i výztuhu mé zásilky. Na prvý pohled bylo zřejmé, že při způsobu poškození by byly zničeny i grafické listy v ní. Zestručním: Na dotyčeného jsem podal trestní oznámení včetně přiložené obsáhlé e-korespondence. Všechny detaily kauzy jsem mj. publikoval na tomto webu v článku "Zkušenost s ......". Závěr? Několik dnů  před termínem, kdy jsem se měl dostavit na policii, abych byl seznámen s výsledky šetření, jsem obdržel od onoho "sběratele"  zásilku. Otevřeli jsme ji společně s policistou, který současné pořizoval fotodokumentaci jejího otevírání. Obsahovala všechny grafiky v neporušeném stavu. Jak proběhlo šetření PČR v místě bydliště onoho člověka? Do protokolu vypověděl, že grafické listy mu před několika dny přinesla neznámá žena. Tamní policie  se nezabývala rozpory mezi tímto tvrzením a popisem události, jak on uváděl v e-mailech. Soubor i grafiky se vrátily do mé sbírky a "Zkušenost...." jsem z webu odstranil po nabytí účinnosti směrnice GDPR.

=============================================================

PS.: Původní text článku publikovaný dne  9. 7. 2013, s dodatky 15. 1. 2016 a 27. 8. 2018, jsem upravil a výrazně pozměnil dne 13. září 2021