Popis souboru

09.07.2013 17:26

Sedm leptů rozměru 150x85 mm vytvořil Oldřich Kulhánek pro 34. svazek mé edice: E. A. P.: Případ pana Valdemara. Kromě 69 bibliofilií bylo vytištěno 30 souborů na staré ruční papíry Ullersdorf.  

Formát souboru je 26,5x18,5 cm. Obálky jsou výtvarníkem podepsány, následuje přílohová tiráž a sedm leptů, všechny signované a číslované 1/30 - 30/30. V archivu mám exempláře s čísly 1, 2, a 3. Případný zájemce může mít soubor č. 3/30 za 25 tisíc.   

V archivu mám též dvě bibliofilie, ex. č. 1/69 a 2/69, v uměleckých knižních vazbách vytvořených panem profesorem Jindřichem Svobodou. Není vyloučeno, že "dvojku" může získat vážný sběratel, který umí ocenit kvalitní bibliofilii s nezpochybnitelnou hodnotou.

 

=======================================

Na tomto místě musím připomenout nepříjemnou zkušenost z léta roku 2015. Mně neznámý "sběratel" měl po oboustranné e-korespondenci zájem o jeden soubor a tři menší Kulhánkovy grafiky. Odmítl jsem jak navrhovanou platbu předem tak i odeslání zásilky na dobírku. Poté mne požádal o zaslání formou cenného psaní. Zvolil jsem jednoduší způsob: soubor i grafiky jsem důkladně zabalil, obálku vyztužil a odeslal jako R-zásilku. Vzápětí jsem od něj obdržel e-mail oznamující, že zásilku s poškozenou obálkou vyzvedl na poště a po rozbalení doma zjistil, že je vykradená. Poštou mi současně poslal poničený obal i výztuhu mé zásilky. Na prvý pohled bylo zřejmé, že při způsobu poškození obálky by musely být poničeny i grafiky. Zestručním: Na dotyčeného jsem bezprostředně podal trestní oznámení a připojil obsáhlou e-korespondencí. Řadě mých přátel a sběratelů jsem odeslal e-maily s popisem kauzy a podnikl i další kroky. Detaily události jsem publikoval na tomto webu v článku "Zkušenost s ...." při plném uvedení jeho jména i místa pobytu. Závěr? Několik dnů  před termínem, na který mne pozvala policie k  seznámení s výsledky šetření, jsem obdržel od onoho "sběratele"  zásilku. Otevřeli jsme ji společně s policistou, který současné pořizoval fotodokumentaci jejího otvírání. Obsahovala všechny grafiky v neporušeném stavu. Jak proběhlo šetření PČR v místě bydliště onoho člověka? Do protokolu vypověděl, že soubor i grafické listy mu před několika dny přinesla neznámá žena. Tamní policie  se vůbec nezabývala rozpory mezi jeho tvrzením a popisem skutečností dokladovaných e-maily. Soubor i grafiky se vrátily do mé sbírky. "Zkušenost...." jsem z webu odstranil po nabytí účinnosti směrnice GDPR.