Prolog

10.04.2014 17:17

Pátráním v písemných archivech po předcích naší rodiny i rodiny mé ženy se syn Robert, v době svých studií na FF brněnské MÚ počátkem 90. let minulého století, propracoval do období kolem roku 1720. Jeho zjištění čekala na svá pokračování až do roku 2012. Částečnou inspirací byl počítačový program MyHeritage Family Tree Builder. S mou ženou jsme množství písemných dat přepsali do onoho programu. Zhruba do poloviny roku 2013 jsme měli v rodokmenu mých předků zaevidováno 148 osob rozložených do 47 rodin a v rodokmenu předků mé ženy 167 osob ve dvaapadesáti rodinách. Robert v těch několika málo chvilkách, které najde ve svém přeplněném pracovním programu, luští zápisy v příslušných matrikách a dalších materiálech. V mnoha případech již dostupných přes internetové stránky, například Moravského zemského archivu. Do minulosti se dosud ponořil o více než dalších sto let. Zatím jsme s mou ženou nenalezli čas k doplnění nově nalezených osob do MyHeritage.  

Z výčtu předků se stručně zmíním jen o mém pradědovi Martinovi, narozeném v roce 1824. Byl mlynářem a měl několik dětí. Podle tehdejších zvyklostí převzal mlýn po jeho smrti nejstarší syn Jiří, narozen 1860. Můj děda Tomáš, druhorozený syn, se odstěhoval do svého, nově postaveného domu v Nové Lhotě na Horňácku a podnikal jako hostinský – hospodský. S prvou ženou měl tři děti, s druhou dvě. Dva nevlastní sourozenci mého otce, Rozálie a Jan měli dobrodružnou povahu. Proto na ně vzpomenu samostatnými kapitolami.