Rhymes to Be Traded for Bread

22.03.2023 20:33

 

Textovou část tvoří serigrafické reprodukce veršů Vladimíra Holana a tiráže napsané Josefem Istlerem. Z ruční sazby je vytištěn převod do angličtiny od Irmy Charvátové. Výtvarnou výzdobou jsou lepty Josefa Istlera formátu 185x145 mm. Vytištěno na kvalitní ruční papíry vyrobené v 80. letech minulého století historickou papírnou Velké Losiny.

 

Pan profesor Jindřich Svoboda pro mne vytvořil (kromě mnoha jiných) tři skvostné knižní vazby této bibliofilie. Prvý případ, kdy akceptoval má příležitostně opakovaná přání na adjustování tiskové desky do některé z mnou vydávaných bibliofilií, které jsem svěřoval k definitivní úpravě jeho dovedným rukám a umu. Přislíbil, že desku do knížky nějak „namontuje“. Realizoval jej u výtisku č. 1.

 

Po všech stranách kvalitní bibliofilský tisk (ruční papír, sítotisková reprodukce rukopisných předloh kombinovaná tiskem z ruční sazby, výtvarný doprovod, dvojjazyčná verze, nízký náklad) byl sběrateli přijat příznivě. O unikátní přednostní exemplář č. 1 s originálním akvarelem, celkem osmnácti lepty, završený špičkovou uměleckou knižní vazbou se dvěma adjustovanými tiskovými deskami projevilo v průběhu let zájem více bibliofilů, znalců kvalitních artefaktů i sběratelů/investorů disponujících dostatečnými finančními prostředky. Vždy jsem nabídky odmítal, což platí stále. Interes posledně uvedených mne přiměl k rozhodnutí: zadat vytvoření alternativy ke Svobodově umělecké knižní vazbě - UKV. V úvahu připadal jeho schopný učedník – umělecký knihvazač Jan Perůtka.

 

Jan Perůtka adjustoval do celokožené vazby s ochranným pouzdrem dvě měděné tiskové desky. Před titulem je vevázán signovaný akvarel Josefa Istlera, datovaný 93. V textové části je šest jím signovaných barevných leptů, číslovaných 10/70, datovaných 93. V příloze je vevázáno šest signovaných zkušebních tisků leptů označených I. stav, datovaných 92 a šest signovaných barevných leptů, datovaných 93. Jan Perůtka označil objekt svou slepotiskovou značkou na zadním přídeští a do tiráže připojil svůj podpis ke stávajícím signaturám výtvarníka, překladatelky a nakladatele.

 

Čím je bibliofilie výjimečná? Kromě samotného dokonalého provedení a hodnotného autorského obsahu existuje pouze v jediném a neopakovatelném exempláři.

       

Cena 80 tisíc Kč

=======================================================================

Exkurs do historie:

 

 Josef Istler i tentokrát splnil mé přání a vytiskl jednu sadu rozpracovaných leptů, které označil „I. stav“.  Vytvořil též tři akvarely, které jsem zamýšlel nechat vevázat do super přednostních výtisků. 

 

Přítele Istlera jsem seznámil s mým záměrem nechat vždy dvě tiskové desky adjustovat do tří exemplářů - pro něj, Jindřicha Svobodu a pro mne. (Kvalitní měděné desky jsem výtvarníkům dodával a po vytištění si je nechával ve sbírce). Odpověděl, že takovou variantu autorské bibliofilie pro vlastní účely nepotřebuje. Plně je spokojen s předchozí naší dohodou na autorském honoráři, jedné bibliofilii v umělecké knižní vazbě (výtisk č. I. vyvázal Jan Perůtka za třináct měsíců od převzetí zakázky), kolekcí čtrnácti bibliofilií tzv. autorských výtisků v základním provedení (označeny římskými číslicemi II. – XV.) a třinácti soubory grafik (č. 6/30 – 18/30).

 

Josef Istler signoval, případně datoval všechny grafické listy. Což není zas tak výjimečné. Splnil však mé další přání: v prvé desítce výtisků (1/70 – 10/70) čísloval všechny grafické listy, u výtisků č. 1/70 – 30/70 signoval a čísloval tiráže.

 

Při zadávání „zakázky“ panu profesoru Svobodovi mi bylo líto skvostné grafické listy, I. stavy, které výtvarník tentokrát vytiskl na papír formátu A3 zmenšit odtrháním okrajů ručního papíru na velikost bibliofilie. Do super přednostního exempláře č. 1, stejně jak do bohatěji vypravených výtisků č. 2 – 8 jsem proto nechal do příloh vevázat soutisky grafik pro ten účel vytištěné v hnědém tónu a v definitivní barevnosti. Zručný tiskař Jan Mauler tiskl lepty tak, aby bylo možno arch po složení snadněji vevázat do příloh. Při tisku však poněkud „ujel“ a v počtech se netrefil. Na tisk grafik, v tomto případě i serigrafických reprodukcí, jsem mu vždy dodával potřebný počet ručních papírů + určitý počet do rezervy. Po převzetí zakázky se mi nepodařilo zkompletovat plánovaný počet knížek ani soutisků. Kompletní přílohy jsou jen v exemplářích č. 1/70 – 8/70. Do přílohy výtisku č. XXV. vevázali Ladislav a Zdeňka Růžičkovi soutisky leptů 5 a 6. Všechny další „nezkompletovatelné“ grafické listy jsem používal coby samostatné grafické listy třeba jako PF).       

 

Jeden ze tří akvarelů vevázal pan profesor Jindřich Svoboda do exempláře č. 1, druhý Jan Perůtka do výtisku č. 4. Obě bibliofilie stále obohacují mé sbírky. Dvojice tiskových desek adjustoval  pan profesor do mého ex. č. 1 a do svého č. 7. Jeho sedmička zamířila v březnu 1996 do význačné sbírky v Basileji. Zbylé dvě měděné desky i třetí akvarel mi zůstaly ve sbírce.    

   

Pro realizaci projektu jsem neměl jinou možnost než I. stavy leptů ve sbírce oželet a dát je knihvazači k dispozici. Stejně jak třetí akvarel a obě zbylé tiskové desky. V přílohách vznikajícího objektu samozřejmě nemohly chybět grafiky vytištěné v původní barevnosti. Za tím účelem jsem dal knihvazači k rozložení, prakticky ke zničení, výtisk č. 18. Jan Perůtka mé řešení uvítal. Kromě výtisku č. 30 s tiráží Istlerem podepsanou a číslovanou, měl ode mne k dispozici pro své knihvazačské dovednosti (a obchody) ještě výtisky č. 45 a 51 základní řady. Souhlasil jsem s jeho přáním, aby si v některém z nich zaměnil běžnou tiráž (podepsanou pouze překladatelkou a mnou) za tiráž z č. 18.