Vladimír Holan - Josef Istler: Rhymes to Be Traded for Bread

09.07.2013 17:03

Textovou část tvoří patnáct stran básníkova rukopisu z roku 1953 + rukopisná tiráž od výtvarníka. Rukopisné předlohy jsou reprodukovány sítotiskem. Převod do angličtiny provedla Irma Charvátová. Základní varianta bibliofilie je vyzdobena šesti lepty formátu 185x145 vytvořených Josefem Istlerem.  Vytištěno na ruční papíry z Velkých Losin, volné archy v přebalu. Formát  30x21 cm, základní varianta má 44 stran. Náklad 69 výtisků.

 

Všechny grafické listy jsou Istlerem signovány, frontispis datován 93. Exempláře č. 1/70 – 8/70 mají v přílohách vevázán sled grafických listů vytištěných jak v hnědé barvě, tak i v definitivní barevnosti. U prvých deseti výtisků vyhověl přítel Istler mému přání a očísloval všechny grafiky 1/70 – 10/70, v exemplářích 1/70 – 30/70 signoval a čísloval také anglickou tiráž. Reagoval kladně i na mou žádost a napsal tiráž. Přál jsem si rukopis výtvarníka připojit k rukopisu básníka.

 

Nezdařil se mi původní záměr vydat - kromě výtisků autorských, povinných a podobně číslovaných římskými číslicemi - 80 výtisků číslovaných arabskými číslicemi. (Viz údaj v Istlerově tiráži). Po zkompletování archů z tiskárny a od Jana Maulera, který vytiskl grafické listy i serigrafické reprodukce, jsem skončil číslem 69/70.

 

Ze základní varianty vydání mohu nabídnout již jen výtisk  č. 25 za 15 tisíc.

 

Na několik bibliofilií jsem nechal zhotovit umělecké knižní vazby.

 

Aktuálně a výjimečně mohou případní zájemci získat exemplář č. 3. Celokoženou vazbu vloženou do kazety a ochranného pouzdra vytvořil pan profesor Jindřich Svoboda. Bibliofilie je opatřena na zadním přídeští jeho slepotiskovou značkou a rokem dokončení vazby.  Cena  75 tisíc.