Vladimír Holan - Josef Istler: Rhymes to Be Traded for Bread

09.07.2013 17:03

Bibliofilie  je  vyzdobena šesti lepty formátu 185x145 mm, které vytvořil Josef Istler. Všechny grafické listy jsou jím signovány, frontispis je datován 93. V prvých deseti exemplářích výtvarník očísloval všechny grafiky 1/70 – 10/70, v exemplářích 1/70 – 30/70, signoval a čísloval také anglickou tiráž. Exempláře č. 1 – 8 mají přiložen/vevázán sled grafických listů vytištěných jak v hnědé barvě, tak i v definitivní barevnosti. Kromě tiráže v angličtině, vytištěné knihtiskem a ve všech výtiscích podepsané překladatelkou a mnou, reagoval přítel Istler kladně na mé přání a vlastnoručně napsal tiráž v češtině, neboť jsem chtěl mít ukázku jeho rukopisu vedle rukopisu Holanova.  (V jeho rkp. tiráži nyní vidím, že náklad je 80 výtisků. Jistě jsem měl takový záměr. Po zkompletování archů z tiskárny a od Jana Maulera, který tiskl grafické listy i serigrafické reprodukce Holanova rukopisu, se mi plánovaný počet výtisků nepodařilo docílit a při číslování tiráží, počínaje číslem 31/70 jsem skončil údajem 69/70. I po dvaceti letech od vydání mi stále zůstává několik nezkompletovatelných dvoulistů s grafikou a buď s knihtiskem, nebo serigrafií Holanovy básně. Přitom jsem jich nemálo použil jako drobné dárky nebo je prodával jako separáty).

Textovou část tvoří serigrafická reprodukce básníkova rukopisu z roku 1953. Knihtiskem je vytištěn překlad do angličtiny, který provedla Irma Charvátová. Vše je vytištěno na volných arších ručního papíru z Velkých Losin a vloženo do přebalu. Formát knihy je 30x21 cm, 44 stran. Náklad 69 výtisků.  

V současné době mohu zájemcům nabídnout ze základní varianty již jen výtisk č. 9 za 11 tisíc a výtisk č. 25 za 9 tisíc.

 

Několik exemplářů má definitivní úpravu v uměleckých knižních vazbách.

Zájemci mohu mít: exemplář č. 2 nebo 3 v celokožené vazbě vložený do kazety a ochranného pouzdra od prof. Jindřicha Svobody. Bibliofilie jsou opatřeny na zadním přídeští jeho slepotiskovou značkou a rokem vytvoření. V exempláři 2/70 připojil do tiráže i svou rkp. signaturu. (Dnes si již nevzpomenu, proč jsem jej nepožádal o podpis i do 3/70. V naprosté většině vazeb pro mne jsem jej o připojení podpisu do tiráže poprosil a pan profesor mi vždy vyhověl. Nejspíš jsem si dohotovenou "trojku" neodnášel, protože mne požádal o zapůjčení na nějakou výstavu). Cena exempláře je 65 tisíc.

 

Případně exemplář č. 12 v celopapírové vazbě s ochranným pouzdrem od Jany Přibíkové za .... tisíc. Prodáno. V publikovaných snímcích nechávám na ukázku způsob knižní vazby JP.